Koliko Vaše poduzeće ima zaposlenika?
Radnih dana u godini
l
prosječna
potrošnja vode za piće
po osobi dnevno
%
od toga je potrošnja
gazirane vode (u %)