Koliko osoba živi u Vašem kućanstvu?
l
prosječna
potrošnja vode za piće
po osobi dnevno
%
od toga je potrošnja
gazirane vode (u %)