Koľko zamestnancov má Vaša spoločnosť?
Pracovné dni v roku
l
priemerná
spotreba vody
za osobu na deň
%
z toho
perlivá voda