Koľko ľudí žije vo Vašej domácnosti?
l
priemerná
spotreba vody
za osobu na deň
%
z toho
perlivá voda